LÀO ĐƯA TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

02/07/2022
Tags:

7 nhận xét:

 1. Việc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào công bố và hướng dẫn nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập trong công tác giảng dạy và học tập tại Học viện là một hành động đáng hoan nghênh, góp phần làm thân thiết thêm quan hệ hai nước anh em

  Trả lờiXóa
 2. Tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm toàn tập là toàn bộ những hệ thống quan điểm sâu sắc bao gồm: nhận thức sâu sắc về tội ác, sự bóc lột của chế độ thực dân đối với người dân thuộc địa. Đây là điều mà các thế hệ sau cần biết và học tập

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng đất nước Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm lý luận cách mạng. Đó là con đường giải phóng dân tộc ra khỏi áp bức. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mà cả thế giới cần noi theo

  Trả lờiXóa
 4. Hay lắm người anh em Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự hy sinh vì nhân dân, vì lợi ích chung, vì đất nước, vì con người. Có thể nói Bác Hồ là người khai sinh ra Việt Nam và Lào

  Trả lờiXóa
 5. Tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập có một giá trị lý luận mang tính kinh điển và thực tiễn sâu sắc, phản ánh quá trình hoạt động của Người, về những giai đoạn của lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới. Cả thế giới phải học tập mới đúng

  Trả lờiXóa
 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự hy sinh vì nhân dân, vì lợi ích chung, vì đất nước, vì con người. Tác phẩm này viết về Bác hoàn toàn có giá trị lý luận sâu sắc, đáng để nhân dân tiến bộ trên thế giới học tập theo. Việc đất nước anh em của chúng ta đưa cuốn sách vào chương trình giảng dạy càng khẳng định giá trị ấy.

  Trả lờiXóa