LẬT TẨY CHIÊU TRÒ CỦA ỦY BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN - BPSOS

20/05/2022
Tags:

2 nhận xét:

  1. BPSOS đã chỉ đạo, hậu thuẫn về tài chính, về cách thức hoạt động chống phá đất nước cho một số cá nhân, tổ chức chống đối trong nước để thúc đẩy hình thành các tổ chức mang danh nghĩa “xã hội dân sự”, các “tổ chức tôn giáo” đối lập ở Việt Nam để chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc cũng như can thiệp vào công việc nội bộ cũng như hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Một kẻ đã được sinh ra, lớn lên ở Việt Nam như Nguyễn Đình Thắng lẽ ra phải là những “sứ giả” để quảng bá về hình ảnh của đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam tại nơi xứ người.

    Trả lờiXóa
  2. BPSOS hoạt động theo mục đích chính trị nhằm chống phá lại Tổ quốc, quê hương đất mẹ của mình mà kẻ đứng đầu là Nguyễn Đình Thắng. Không những vậy, BPSOS đã chỉ đạo, hậu thuẫn về tài chính, về cách thức hoạt động chống phá đất nước

    Trả lờiXóa