KHÔNG THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VÌ DÂN CHỦ, PHẢI CHĂNG VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ?

05/12/2021
Tags:

5 nhận xét:

 1. Chính phủ HOA KỲ hiểu rõ chính phủ VIỆT NAM hơn vạn lần mấy đứa khoác áo đội tên "nhà dân chủ" đang hành ngày chống phá chính phủ VIỆT NAM. Đó chính là sự tôn trọng thể chế chính trị của nhà nước CHXHCN VIỆT NAM đã được chính phủ HOA KỲ tuyên bố khi thiết lập quan hệ với nhà nước CHXHCN VIỆT NAM . Và như vậy sự phân biệt trong nhận thức về NỀN DÂN CHỦ của VIỆT NAM và HOA KỲ cũng là điều tất nhiên có. Và như vậy những đứa "DÂN CHỦ LỪA BỊP"ở VIỆT NAM có lu loa như thế nào cũng VÔ ÍCH

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam những quyền cơ bản của con người luôn được đảm bảo, đặc biệt là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.Ở Việt Nam tất cả mọi quyền đều bình đẳng giữa các người dân.Thế nên phải nói ngược lại là Mỹ không dám mời Việt Nam tham gia hội nghị và nếu mời chưa chắc Việt Nam đã tham gia.

  Trả lờiXóa
 3. Ở Việt Nam tất cả mọi quyền đều bình đẳng giữa mọi người dân, những quyền cơ bản của con người luôn được đảm bảo, đặc biệt là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Còn ở Mỹ thì sung sướng cho người giàu và bất hạnh cho người nghèo, người vô gia cư, sống không bằng chết hay thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền như một công cụ, phương tiện để can thiệp vào chủ quyền của quốc gia, dân tộc khác trên thế giới nhằm tạo dựng chế độ thân tư bản. Cho nên, đừng hỏi vì sao Việt Nam không tham gia, hãy hỏi nước Mỹ tổ chức hội nghị này có xứng không?

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam là quốc gia dân chủ, mọi quyền hành đều thuộc về nhân dân, nhà nước ta là nhà nước của dân do dân vì dân, mọi người dân Việt Nam đều thấy rõ điều ấy, thế nhưng những kẻ phản động thì không, chúng lúc nào cũng đều lăm le để vu khống về nền dân chủ tiến bộ của nước ta cả, toàn mấy lời bịa đặt, xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 5. Tham gia hay không tham gia hội nghị thượng đỉnh là suy tính và sắp xếp của các cơ quan cức năng, của các lãnh đạo có thẩm quyền, không thể vì vậy mà nói Việt Nam có dân chủ hay không có dân chủ được. Dân chủ hay không là nằm ở việc những quyền con người, quyền dân chủ trong đời sống có được đảm bảo hay không, người dân Việt Nam có cảm nhận được sự dân chủ đó hay không chứ không phải trên mồm mấy tên phản động nói

  Trả lờiXóa