VIỆT TÂN XUYÊN TẠC PHÁT BIỂU CỦA VIỆT NAM VỀ TÌNH HÌNH MYANMAR

25/02/2021
Tags:

5 nhận xét:

 1. với tư cách là một thành viên của tổ chức quốc tế thì Việt Nam mong muốn Myanmar ổn định tình hình chính trị để cải thiện đời sống của nhân dân là hoàn toàn phù hợp chứ không hề xảo trá như sự suy diễn của đám khủng bố Việt Tân.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Tân luôn là kẻ dối trá, xảo biện thì lại đi đổi cho người khác là kẻ dối trá. Những phát ngôn của đồng chí Lê Thị Tuyết Mai là dựa trên đường lối đối ngoại của Việt Nam cũng như vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 3. Bọn Việt Tân ấy như cây tầm gửi, gió chiều nào theo chiều đó, hút máu và nước mắt của người khác thôi chứ có biết gì khác. Chúng toàn dùng những lời lẽ như ta đây là văn minh, dân chủ để bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Đúng là cái bản chất ba que xỏ lá không bao giờ thay đổi được

  Trả lờiXóa
 4. Có thể thấy phát biểu của đại sứ Tuyết Mai cũng là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới nói chung

  Trả lờiXóa
 5. Từ lâu chúng ta đều thấy rõ bản chất xảo trá của đám Việt Tân, vậy đừng nên tin miệng lưỡi xảo quyệt đó của chúng, hững phát ngôn của đồng chí Lê Thị Tuyết Mai là dựa trên đường lối đối ngoại của Việt Nam và là nguyện vọng của người dân yêu chuộng hòa bình

  Trả lờiXóa