VIỆT TÂN LẠI KHOÁC ÁO YÊU NƯỚC CHO LÊ ĐÌNH LƯỢNG

19/02/2021
Tags:

7 nhận xét:

 1. Đã từng yêu nước không có nghĩa là mãi mãi yêu nước, sợ nhất là tự diễn biến tự chuyển hóa trong chính mỗi người, nhất là những người đại diện cho nhân dân. Không chỉ Lê Đình Lượng mà những đối tượng tương tự cũng cần phải được trừng phạt nghiêm khắc để răn đe cũng như là bài học xương máu cho những người khác

  Trả lờiXóa
 2. Có thể thấy ý đồ tuyên truyền cuả Việt Tân đó là dựa vào tình tiết Lê Đình Lượng từng đi bộ đội, từng tham gia mặt trận phía bắc để khẳng định anh ta là “người yêu nước” và vu cáo chính quyền “bỏ tù người chống Trung Quốc”, bỏ tù “người yêu nước” nhưng thực ra bản chất của anh ta không hề thay đổi mà Việt tân chỉ dựa vào đó để làm mất đoàn kết nội bộ của nhân dân ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Có thể anh ta dã từng là người yêu nước, chống lại các thế đực thù địch, song điều đó không đồng nghĩa là anh ta lúc nào cũng vậy, con người anh ta là do tự diễn biến, tự chuyển hóa mà có. Vì vậy không thê dựa vào những cơ sở đó mà nói nước ta bỏ tù "người yêu nước", nói như vậy há chẳng phải những người dân làm cán bộ, làm nông không yêu nước hay sao?

  Trả lờiXóa
 4. LO mà cải tạo đi còn nói cái gì đây nữa, có thể thấy bản chất phản động của Lê Đình Lượng là không thay đổi được, dù Việt tân có cố tình tạo ra drama thì cũng thế mà thôi

  Trả lờiXóa
 5. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch sử dụng nhiều luận điệu khác nhau để kích động chống Ðảng, chống Nhà nước ta, kêu gọi lật đổ chính quyền. Dù nấp dưới danh nghĩa nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Lê Đình Lượng đã vi phạm pháp luật

  Trả lờiXóa
 6. những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên bọn Việt Tân thì chỉ loại giả mạo mà thôi, chúng khoác áo đầy giả tạo cho kẻ chống đối nhà nước để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 7. Không chỉ riêng LÊ ĐÌNH LƯỢNG mà còn một số kẻ đã quay đầu trở thành những tên giặc cỏ cam tâm theo bọn phản động phản nước ,hại dân chống phá chính quyền ,phá hoại đường lối xây dựng và phát triển đất nước của nước CHXHCN VIỆT NAM . Như vậy đã rõ ràng bọn giặc cỏ các loại ấy đã vi phạm luật pháp và bị trừng trị. Bọn VIỆT TÂN chính là một tổ chức phản động và khủng bố đã bị định danh ,định
  dạng lu loa một cái tên LÊ ĐÌNH LƯỢNG là người yêu nước thì thật đúng là đang phun thối vào danh từ yêu nước. THẬt là kinh tởm

  Trả lờiXóa