NGƯỜI DÂN NGOÀI Ổ DỊCH ĐƯỢC VỀ QUÊ BÌNH THƯỜNG

05/02/2021
Tags:

2 nhận xét:

  1. Những người từ các ổ dịch, khi về quê hoặc di chuyển đến địa phương khác, buộc phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn những người không nằm trong các ổ dịch thì vẫn được di chuyến đến địa phương khác hoặc về quê, sinh hoạt bình thường và đảm bảo các biện pháp cần thiết theo khuyến cáo 5k của bộ y tế.

    Trả lờiXóa
  2. Những địa phương có ổ dịch thì cách ly 21 ngày, những địa phương không có dịch thì cách ly bình thường theo Ban Chỉ đạo. Còn lại những vùng không thuộc dịch, không bị phong tỏa, các hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Theo đó người dân về quê từ vùng không có dịch thì vẫn phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

    Trả lờiXóa