CAO ỦY NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC QUAN NGẠI GÌ VỀ HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP???

09/01/2021
Tags:

6 nhận xét:

 1. Thực tế, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên tham gia có quy định về quyền tự do ngôn luận của con người. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong quy định tại Điều 19 của Công ước này và Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc chỉ đề cập đến phần “quyền” và cố tình phớt lờ đi nửa kia của quy định, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của con người khi thực hiện quyền đó.

  Trả lờiXóa
 2. Ba đối tượng Dũng, Thụy, Tuấn đã thành lập nên “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” và viết, đăng tải… trên Twitter, Youtube, facebook các bài viết xuyên tạc về tình hình Việt Nam, xuyên tạc, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Rõ ràng, việc “tự do ngôn luận” theo cách nói của Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã xâm hại tới trật tự pháp luật, lợi ích của Nhà nước Việt Nam. Và việc xử lý lũ này là hoàn toàn đúng theo pháp luật, đừng cố đấm ăn xôi mà vẽ ra những thứ không đúng,lệch hướng nữa Cao ủy nhân quyền LHQ ạ

  Trả lờiXóa
 3. Cái tổ chức Cao ủy nhân quyền này chắc lại do Mỹ và phương Tây giật dây rồi. Ở bất cứ quốc gia nào thì quyền tự do ngôn luận cũng đều phải trong khuôn khổ pháp luật, không được phép xâm phạm an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không bao giờ có chuyện tự do tuyệt đối cả, vậy nên đừng cố gắng vẽ hươu vẽ vượn để làm những chuyện vô nghĩa, lũ kí sinh kia không thoát được tội đâu.

  Trả lờiXóa
 4. Rõ ràng, khoản 3 của điều 19 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã đề cập đến nghĩa vụ và trách nhiệm của con người khi thực hiện quyền tự do ngôn luận: Thứ nhất là tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, nghĩa là không xâm hại, gây tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác trong xã hội; Thứ hai là tôn trọng lợi ích quốc gia, trật tự công cộng và quy chuẩn đạo đức của cộng đồng, xã hội. Ba kẻ Dũng, Thụy , Tuấn trốn đâu cho hết tội mà bệnh với vực.

  Trả lờiXóa
 5. Rõ ràng, khoản 3 của điều 19 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã đề cập đến nghĩa vụ và trách nhiệm của con người khi thực hiện quyền tự do ngôn luận: Thứ nhất là tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, nghĩa là không xâm hại, gây tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác trong xã hội; Thứ hai là tôn trọng lợi ích quốc gia, trật tự công cộng và quy chuẩn đạo đức của cộng đồng, xã hội. Ba kẻ Dũng, Thụy , Tuấn trốn đâu cho hết tội mà bệnh với vực.

  Trả lờiXóa
 6. Rõ ràng, khoản 3 của điều 19 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã đề cập đến nghĩa vụ và trách nhiệm của con người khi thực hiện quyền tự do ngôn luận: Thứ nhất là tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, nghĩa là không xâm hại, gây tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân khác trong xã hội; Thứ hai là tôn trọng lợi ích quốc gia, trật tự công cộng và quy chuẩn đạo đức của cộng đồng, xã hội. Ba kẻ Dũng, Thụy , Tuấn trốn đâu cho hết tội mà bệnh với vực.

  Trả lờiXóa