ÂN XÁ QUỐC TẾ VÀ CÁI NHÌN MÉO MÓ VỀ VIỆT NAM

02/12/2020
Tags:

3 nhận xét:

  1. Việc kiểm duyệt các thông tin trên không gian mạng không chỉ ở Việt Nam mà ở tất các các nước trên thế giới đều thực hiện trong đó có cả Mỹ. Đây là việc chấp hành pháp luật, đảm bảo thông tin trên không gian mạng, trên internet được đảm bảo độ chính xác tránh thông tin đọc xấu ảnh hưởng tới người dân, vì lợi ích của người dân thì việc kiểm duyệt thông tin, xóa tin giả tin độc là điều cần thiết vì vậy ân xá quốc tế nên xem lại mình.

    Trả lờiXóa
  2. Không gian mạng như cái chợ trời, và là nơi mà các đối tượng xấu lợi dụng để mua bán trao đổi các chất cấm cũng là nơi mà các đối tượng thù địch thường xuyên lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta vì vậy việc Google hay facebook phải xóa bỏ các thông tin sai sự thật, thông tin độc là đang bảo vệ người dân nên ân xá quốc tế nên việc cổ xúy cho các hoạt động sai phạm trên không gian mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Việc các tổ chức, các công ty, các ứng dụng chấp hành pháp luật Việt Nam là điều bắt buộc nếu muốn tồn tại và hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay trên không giam mạng chứa chấp nhiều thông tin sai trái, nguy hiểm, độc hại chính vì vậy việc xóa bỏ là điều bảo vệ người dân, bảo vệ an toàn trên không gian mạng, là công việc nội bộ của Việt Nam nên ân xá quốc tế không có vai trò, nhiệm vụ gì khi can thiệp vào công việc này.

    Trả lờiXóa