XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ

25/10/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. Việc kêu gọi ủng hộ đúng mục đích, đúng pháp luật vì nhân dân là điều đáng tuyên dương thế nhưng bên cạnh đó hiện nay lợi dụng việc ủng hộ bão lũ thì có nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng lòng nhân ái của mọi người để trục lợi cho bản thân hay là sử dụng không đúng mục đích, lợi dụng việc ủng hộ để tuyên truyền các luận điệu chống phá, tuyên truyền đạo lạ, đạo cấm...chính vì vậy cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cứu trợ một cách chặt chẽ, đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải có cơ chế kiểm tra giám sát người nhận tiền ủng hộ để đi cứu trợ thiên tai, lũ lụt nhằm tránh tình trạng tổ chức, cá nhân vận động được tiền, hàng cứu trợ thì coi đó như là tiền của riêng mình muốn cho ai thì cho, muốn ban phát thế nào cũng được, chẳng cần ghi chép, báo cáo gì cả (ví như Thủy Tiên cho rằng mình có quyền sử dụng tiền cứu trợ vì mọi người đã giao tiền cho mình, may mà không hỗ trợ 200 người ở Nhật Bản không liên quan gì đến lũ lụt miền Trung cả, nếu không thì dính vụ hố to và từ công biến sang tội dễ như không đó), có khi người cần thì không được, nơi khó thì không đến người đã được thì lại được nhiều (do tiện đường đến chẳng hạn), rồi lại có cá nhân lợi dụng cứu trợ để đánh bóng tên tuổi của mình nhằm mục đích khác thì lại càng không tốt và dễ gây hiểu lầm trong xã hội, mất đi tính nhân văn của tinh thần cứu trợ, hỗ trợ đồng bào trong hoạn nạn. Còn ai muốn tự do tự tại để thích ai thì cho và không muốn chịu sự giám sát của nhà nước, của nhân dân, của cộng đồng thì hãy bỏ tiền túi mình ra là tiện nhất.

    Trả lờiXóa