KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC TỒN TẠI, VẬN HÀNH KHU BÃI RÁC NAM SƠN

27/10/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. Việc xử lý tình trạng tại bãi rác Nam Sơn cần phải quyết liệt hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng tới cuộc sống xung quanh, trì trệ trong việc giải quyết các thủ tục bồi thường, nâng cấp hệ thống xử lý rác..Chính quyền cần thống nhất, quán triệt với các doanh nghiệp công ty để tiến hành một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả, chấm dứt tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng tới quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa