SAI PHẠM CỦA QUÝ BÀ DƯƠNG THỊ BẠCH DIỆP

17/09/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. Bà Diệp dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp khu đất để làm căn cứ hoán đổi nhưng không bàn giao, những sai phạm đó không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  2. Nói chung từ những sai phạm của chính cán bộ trong bộ máy của ta, đã hà hơi tiếp sức cho doanh nghiệp làm nên những sai phạm trong đầu tư cũng như những sở hữu đất công, mua rẻ bán đất hay gây thất thoát lãng phí vốn ngân sách nhà nước...Một số doanh nghiệp được móc nối với quan chức cứ thể gây ra những sai phạm, mối quan hệ biện chứng này đã làm nên một vấn nạn rất lớn ở Việt Nam. Nuế không xử lý những trường hợp này tôi e rằng tình trạng thất thoát vốn nhà nước còn nhiều nữa.

    Trả lờiXóa