HỘI ĐỒNG XÉT XỬ ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CÁC BỊ CÁO TRONG TỘI ÁC ĐỒNG TÂM

14/09/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. Không thể để Đồng Tâm trở thành tiền lệ xấu, phải bắt những kẻ máu lạnh trả giá cho những hành vi mà chúng đã gây ra. Phải thể hiện rõ tính nghiêm minh của nhà nước pháp quyền XHCN, khoan hồng, độ lượng với những người có thể khoan hồng; nhưng đối với những kẻ cầm đầu, trực tiếp giết người thì chúng không xứng đáng có quyền được sống khi đã tàn bạo tước sinh mạng của 3 chiến sĩ công an.

    Trả lờiXóa