CAM KẾT VIỆT NAM VỀ NHÂN QUYỀN VÀ NHỮNG TIẾNG SỦA TRĂNG

17/09/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. Bọn đểu giả bao giờ cũng gian xảo.Những đứa đểu giả có số má tên tuổi xấu bẩn đã được ghi nhận từ lâu là : Không bao giờ công nhận sự thật tiến bộ và phát triển trong đời sống của người dân đang diễn ra trên đất nước VIỆT NAM.Sự thật phát triển tiến bộ này đã tạo nên động thái tích cực của đại đa số người dân trong việc ủng hộ các chính sách của chính phủ VIỆT NAM .Ngăn chặn và trừng trị những kẻ vi phạm luật pháp ,những kẻ lạm dụng nhân quyền để phá hoại xã hội là việc nhất thiết phải làm của chính quyền VIỆT NAM.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa bao giờ các đối tượng dân chủ, các tổ chức nước ngoài chống phá Việt Nam từ bỏ việc lợi dụng dân chủ nhân quyền để âm mưu hạ uy tín, hình ảnh nước ta trên trường quốc tế. Có thể thấy rằng dân chủ nhân quyền tại nước ta luôn được đảm bảo thực hiện và được quy định rõ trong hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Vậy nên việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền hiện nay chỉ là vấn đề cũ rích chẳng ai cần quan tâm, nhòm ngó, đúng nói như các cụ nói chó cứ sủa và dòng người cứ đi.

    Trả lờiXóa