CHUYỆN HAY: KHỞI TỐ TÚ BÀ MÔI GIỚI MẠI DÂM NAM GIÁ 18 TRIỆU ĐỒNG

17/08/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. xã hội bây giờ loạn thật rồi, ngày xưa đến nay chỉ nghe thấy việc đàn ông mua dâm phụ nữa, còn thời bây giờ phụ nữ cũng đi mua dâm, và có cầu thì có cung là điều hiển nhiên vì vậy sinh ra nhwungx tú âm tú bà. VIệc tú bà môi giới mại dâm 18 triệu là vi phmaj pháp luật đáng bị xử lý

    Trả lờiXóa