NGUYÊN CHÁNH ÁN TÒA ÁN ĐỒNG THÁP BỊ CÁCH CHỨC

08/07/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. Một con sâu không thể làm rầu nồi canh và việc chánh án tòa án Đồng tháp bị cách chức cũng là điều hiển nhiên vì ông đã vi phạm pháp luật và cần làm mạnh tay hơn nữa mấy vụ lợi dụng quyền hạn vì lợi ích cá nhân để cho bộ máy nhà nước được trong sạch hơn

    Trả lờiXóa
  2. ban bí thư đang chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống tham nhũng chỉ cần có biểu hiện, dấu hiệu tham nhũng hoặc có chứng cứ về tham nhũng thì sẽ bị xử lí theo đúng quy định của pháp luật, nếu như ông không tham nhũng thì không bị cách chức

    Trả lờiXóa