DỪNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐẾN ĐÀ NẴNG

28/07/2020
Tags:

3 nhận xét:

  1. Có thể nói bây giờ Đà Nẵng đang trở thành ổ dịch mới, nếu dừng các phương tiện giao thông đến Đà Nẵng thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, khi mà chính ở trên các phương tiện này mầm mống gây bệnh sẽ reo rắc ở khắp nơi, có thể là nguyên nhân lây lan trên diện rộng.

    Trả lờiXóa
  2. Dừng các phương tiện giao thông đến Đà Nẵng bây giờ là điều khó tránh khỏi để hạn chế sự lây lan sang các địa phương khác, chỉ cần có một người ở trên phương tiện ấy đang có dấu hiệu nhiễm bệnh thì có thể lây nhiễm qua người khác và tốc độ lây lan của nó không thể liệu trước được

    Trả lờiXóa
  3. Có thể nói bây giờ Đà Nẵng đang trở thành ổ dịch mới, nếu dừng các phương tiện giao thông đến Đà Nẵng thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, khi mà chính ở trên các phương tiện này mầm mống gây bệnh sẽ reo rắc ở khắp nơi, có thể là nguyên nhân lây lan trên diện rộng.

    Trả lờiXóa