TRUY TỐ 29 BỊ CAN VỤ ĐỒNG TÂM-TỘI ÁC TRỜI KHÔNG DUNG

27/06/2020
Tags:

3 nhận xét:

  1. Phải nói những kẻ này là thất bại của tạo hóa, không biết suy nghĩ, ăn cây táo rào cây sung, sống sung sướng trong hòa bình lại nổi cơn điên nghe theo sự giật dây, chỉ đạo vì những đồng tiền bẩn thỉu mà đi gây rối, gây mất an ninh trật tự, giết người thi hành công vụ. Với những kẻ thích ăn cơm tù này phải xử lý thật nghiêm, những kẻ này ra xã hội chỉ có gây hại nên tốt nhất cứ ném chúng vào trong tù mà suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  2. Đám này có chết đi vài lần cũng không hết tội. Với các hoạt động giết người, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự thì đám này phải nhận được mức án cao nhất để xử lý nghiêm cũng như răn đe những kẻ có tư tưởng chống phá cũng như để thỏa lòng của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  3. Hành vi của chúng thật man rợ, tất nhiên chúng sẽ phải nhận cái kết đằng đó là hình phạt xử lý cao nhất của pháp luật, trời không dung, pháp luật không tha

    Trả lờiXóa