NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG-LẠI MỘT TRÒ CỔ SÚY

31/05/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. Dó là tạp chí tự phát và chuyên phát tán các bài báo chống đảng, nhà nước Thế nên việc Hiệp hội xuất bản vinh danh tổ chức này thực chất là đang cổ vũ cho những hành động vi phạm pháp luật Việt Nam và chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý thích đnags

    Trả lờiXóa