NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU ĐẤT KHU VỰC TRỌNG YẾU-CÓ KHÔNG?

28/05/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. Cần ban hành các chỉ thị hướng dẫn quy định rõ về việc sử dụng cũng như quản lý tại các khu đất xung yếu, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc phòng của nước ta. Cần thiết thì những khu đất nước này thuộc quyền quản lý và sử dụng của Bộ Quốc phòng để tránh việc các cơ quan doanh nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất hay sử dụng vào mục đích không cho phép, tạo lỗ hổng để đất xung yếu thuộc về quyền sử dụng của các đối tượng khác.

    Trả lờiXóa