LÊ CÔNG ĐỊNH VÀ NHỮNG XÀM NGÔN VỀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

04/05/2020
Tags:

3 nhận xét:

  1. Sao trước chiến tranh bom đạn của bọn đế quốc Mỹ không thả trúng cho Lê Công Định chết đi để giờ đây lại có những nhận định rỗng toách như kẻ thiếu học như vậy. Nếu Lê Công Định không biết có thể hỏi những đứa trẻ để chúng nói cho nghe những tội ác mà bọn đế quốc đã gieo dắt trên dải đất Việt Nam ta. Các cụ nói có sai không biết thì im mồm mà nghe nói ra làm gì để người ta đánh giá mang tiếng luật sư mà khiến thức thì không khác gì kẻ vô học.

    Trả lờiXóa
  2. Một kẻ như lê công định chúng ta chẳng thèm quan tâm, mấy lời xàm ngôn của hắn chỉ cho những người dân trí thấp, một số bộ phận người không có não nghe thôi, chứ không thể đánh lừa được đại bộ phân người dân Việt Nam yêu nước

    Trả lờiXóa
  3. “Trong cuộc nội chiến từ 1955 đến 1975, Bắc Việt là kẻ xâm lược và gây nên cuộc chiến nồi da nấu thịt đẫm máu, dưới chiêu bài "chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước".nếu vậy thì cha con, anh em họ hàng nhà Lê Công Định là kẻ xâm lược vậy thì cả nhà Định chịu tội trước đi để làm gương chứ hả.

    Trả lờiXóa