TRƯƠNG HUY ĐỨC VÀ LÊ DŨNG VOVAL-NHỮNG TIẾNG NÓI LẠC ĐIỆU

05/04/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. khi mà trong lúc cả xã hội đang chấp hành chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ thì có một số người dân vẫn không chịu chấp hành, vậy giải pháp cần thiết ngay lúc này là cần phải có những biện pháp, những hình phạt để răn đe giáo dục người dân, nếu không tình hình như vậy thì có cố gắng đếnmấy cũng đổ xuống sông xuống bể

    Trả lờiXóa
  2. chỉ thị 16 đã ra là cách ly toàn xã hội, ai ở đâu thì ở đó không di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, không tụ tập đông người. Như vậy để thực hiện chỉ thị 16 thì tùy thuộc vào đặc điểm tình hình dịch bệnh ở từng nơi chính quyền địa phương sẽ vận dụng để thực hiện chỉ thị 16 chứ không có chuyện làm trái lệnh nhưu dũng VOVAL đã nói

    Trả lờiXóa