VÌ SAO TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG TRỰC TIẾP XUẤT HIỆN CHỐNG DỊCH COVID 19?

18/03/2020
Tags:

5 nhận xét:

 1. theo quy định của pháp luật đã phân công phân cấp rõ ràng theo hành pháp, lập pháp và tư pháp. Vì thế khi chỉ đạo trực tiếp phòng chống dịch bệnh là quyền và trách nhiệm của thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, bác Trọng không ra mặt không có nghĩa là không quan tâm mà lúc nào vị tổng bí thư của chúng ta vẫn luôn quan tâm đến việc nước, việc dân.

  Trả lờiXóa
 2. Chúng là lũ thối mồm hay vẽ chuyện nhưng chả hiểu gì về điều hành đất nước cả; Việc Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không đăng đàn chỉ đạo trực tiếp nhưng ngày nào các Cụ chả họp giao ban chỉ đạo bộ máy Chính quyền trong mọi công tác của đất nước, đâu phải chỉ có một việc và một việc Đặc Biệt lúc này là Chống dịch Covid-19 như chống Giặc thì Bác Trọng đâu có ngồi yên vậy.

  Trả lờiXóa
 3. nhiệm vụ của cả đất nước đặt lên những Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước. Mỗi người có một chức năng nhiệm vụ khác nhau vì thế sẽ có những việc làm khác nhau. Nếu như mọi người không thấy Bác Trọng trực tieepsc chống dịch thì tất nhiên là có việc quan trọng khác mà bác đang phải làm, Bây giờ cái gì cũng Bác Trọng làm thì những người khác làm gì nữa

  Trả lờiXóa
 4. theoquy định của pháp luật thì Thủ tướng CP là người hành pháp,điều hành các vấn đề liên quan đến kinh tế,xã hội đất nước,thì tất nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm chính về đại dịch.Phó TTg phụ trách văn xã sẽ là tư lệnh chiến dịch,bác Trọng tuy không trực tiếp xuất hiện,không phải là bác ung dung tư lợi mà với tư cách là người đứng đầu Đảng và NN ,bác tất nhiên phai quan tâm đến vận nước,đến lòng dân chứ...mọi quyết sách,ý kiến trong chống dịch đều có chỉ thị của Bộ chính trị,BBT cho nên luận điệu lệch lạc cho việc bác Trọng không quan tâm nhân dân dịch bệnh chỉ giành cho kẻ thiếu hiểu biết và xuyên tạc=)))

  Trả lờiXóa