QUẢNG ĐỘ ĐẾN CHẾT VẪN ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI MỸ

01/03/2020
Tags:

4 nhận xét:

  1. Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách riêng dành cho các tôn giáo của mình trong đó Phật giáo là một đạo giáo lớn được ưu đài nhiều nhất trong nước vây mà Thích Quảng Độ lại có những biểu hiện bất mãn chống đối. Mối quan hệ giữa hắn với bộ ngoại giao mỹ là một căn cứ chứng minh hắn hoạt động dựa trên sự hậu thuẫn của Mỹ

    Trả lờiXóa
  2. Thế nên quay lại với sự vinh danh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có thể thấy họ đã cố tình phong thánh cho Thích Quảng Độ hòng phục vụ các ý đồ của họ. Quảng Độ không phải đấu tranh cho công lý, nhân quyền mà là lợi dụng danh nghĩa đó để hoạt động chống phá.

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ không bao giờ từ bỏ phương thức "diễn biến hòa bình" và tôn giáo là một công cụ để chúng lợi dụng. Với sự vinh danh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có thể thấy họ đã cố tình phong thánh cho Thích Quảng Độ hòng phục vụ các ý đồ của họ. Quan hệ khăng khít giữa Bộ ngoại giao Hoa Kỳ với Thích Quảng Độ cho thấy sự cấu kết trong-ngoài, sự hậu thuẫn quyết liệt của Mỹ dành cho các nhân vật chống phá chính quyền Việt Nam là hiện hữu.

    Trả lờiXóa