NGHỆ AN DỰNG TƯỢNG LÊ NIN VÀ NHỮNG TIẾNG NÓI XUYÊN TẠC

21/02/2020
Tags:

9 nhận xét:

 1. Có thể thấy đám phản động, dân chủ xuyên tạc việc xây dựng tượng đài Lê-nin là chiếm đất công, lãng phí đất đai với diện tích 4.300 m2. Tuy nhiên, trên thực tế thì nơi đặt tượng đài đang được xây dựng tại vị trí bên cạnh ngã 5 giao nhau của các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Lê nin, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Phong Định Cảng, vốn được làm công viên cây xanh. Việc xây dựng Tượng đài cùng với việc cải tạo vòng xuyến thành đài phun nước sẽ tạo cảnh quan, diện mạo mới cho thành phố Vinh.

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ nghĩa Mác - Lênin vì là khoa học và cách mạng triệt để nên nó giải quyết tất cả những vấn đề đặt ra của lịch sử, những yêu cầu tiến bộ của nhân loại cần lao, dù ở phương Đông hay phương Tây, như chính giá trị đích thực của bản thân nó. Chính vì vậy, giả sử nếu không có sự đầu tư từ phía Nga mà chúng ta xây dựng tượng đài Lê Nin ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam là một điều hết sức bình thường.

  Trả lờiXóa
 4. Có thể thấy rằng những kẻ phản đối việc Nghệ An xây dựng tượng đài Lenin đều là những kẻ chống đối, phản động với âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, xóa bỏ nhà nước XHCN vì vậy chúng phản đối việc xây dựng này đều xuất phát nhằm dụng tâm của chúng không muốn chủ nghĩa Mác-Lênin đi sâu vào đời sống của quần chúng nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin là khoa học và cách mạng, không những các nước xã hội chủ nghĩa ghi nhận mà các nước ta bản cũng rất coi trọng và nghiên cứu. Có rất nhiều nước kể tư bản hay XHCN dựng tượng đài Lênin vậy nên việc xây dựng tượng đài Lênin tại Nghệ An là hoàn toàn phù hợp, không có gì bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 6. Không có chuyện gì chính quyền làm mà đám phản động dân chủ không phản đối nhưng từ việc phản đối của chúng có thể thấy những điều này làm là hoàn toàn phù hợp. Chúng ta đang lấy Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và là kim chỉ nam cho mọi hành động, việc dựng tượng đài Lênin đã có không ít nước kể cả tư bản xây dựng vậy nên việc dựng tượng đài vừa đẹp cho cảnh quan vừa có ý nghĩa trong việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là hoàn toàn hợp lý.

  Trả lờiXóa
 7. Chủ nghĩa Mác - Lênin vì là khoa học và cách mạng triệt để nên nó giải quyết tất cả những vấn đề đặt ra của lịch sử, những yêu cầu tiến bộ của nhân loại cần lao, dù ở phương Đông hay phương Tây, như chính giá trị đích thực của bản thân nó.
  Không có chủ nghĩa mà lenin laayss đâu ra con đg cứu nc cho Vn ptrien như ngày nay.

  Trả lờiXóa