VỤ ĐỒNG TÂM - LÊ ĐÌNH KÌNH CÓ BỊ OAN - KỲ II

12/01/2020
Tags:

2 nhận xét:

  1. Oan sai cái nỗi gì nữa. Lê Đình Kình có chết đi vạn lần cũng không thể nào xóa đi hết tội lỗi. Từ khi vụ việc Đồng Tâm diễn ra, cơ quan chính quyền đã nhiều lần đối thoại với người dân, giải quyết những thắc mắc, cơ quan thanh tra chính phủ đã vào cuộc thanh tra và có kết luận rõ ràng. Thế nhưng với bản chất tham lam, đê tiện, cùng với sự kích động của đám chống đối Lê Đình Kình ngày càng manh động và đã gây ra những hậu quả hết sức thương xót cho các chiến sĩ Công an vậy thử hỏi ông ta còn oan chỗ nào?

    Trả lờiXóa
  2. Oan sai gì Kình già, nó có chết ngàn lần cũng không hết tội với nhân dân, với đất nước này, với con cháu dòng họ Lê Đình Đồng Tâm, và với chính lũ con, cháu của hắn nữa. Hãy nhìn lại xem ít nhất có 7 đứa là con, cháu nó dính vòng lao lý chỉ vì nó tham cả đời, già rồi còn ngu, còn hồ đồ, ở dưới xuống vàng Kình có còn nhìn lại đời mình đã giúp gì được cho con cháu không hay nó đã diệt cả dòng tộc Lê Đình Đồng Tâm .

    Trả lờiXóa