ĐỒNG TÂM VÀ NỖI CĂM PHẪN MANG TÊN ĐỒNG THUẬN

09/01/2020
Tags:

1 nhận xét:

  1. nhóm Đồng Thuận đã mượn danh người dân Đồng Tâm, mượn danh việc đòi quyền lợi về đất đai cho người dân Đồng Tâm để chống đối lực lượng thi hành công vụ, gấy thanh thế gây mất ANTT trong vùng để nhằm mục đich chụp lợi với sự kích động tài chợ của những tổ chức có âm mưu chống phá Việt Nam

    Trả lờiXóa