LOẠN SỐ LIỆU “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”

08/01/2020
Tags:

12 nhận xét:

 1. Con số thống kê của tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền và các tổ chức khác cho thấy sự bát nháo, lộn xộn và thiếu nhất quán trong các số liệu về “tù nhân lương tâm” của các tổ chức thiếu thiện chí, thậm chí thù địch Nhà nước Việt Nam. Thực chất ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ là do những người này tự gọi những kẻ chống phá chính quyền cách mạng là tù nhân lương tâm mà thôi.

  Trả lờiXóa
 2. 239 “tù nhân lương tâm” nhưng thật ra là 239 những kẻ tội phạm vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội nên mới bị vào tù. Con số này chỉ phản ảnh một phần về những đối tượng chống đối đó thôi chứ còn rất nhiều kẻ khác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Cái mà các tổ chức trên gọi là “tù nhân lương tâm” thực ra chỉ là những đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật bị bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. con số 239 còn chưa đủ so với số những kẻ chống đối chính quyền hiện nay đâu

  Trả lờiXóa
 4. Sự bát nháo, thiếu đồng bộ của những con số thống kê mà các tổ chức nhân quyền nửa vời này đưa ra chẳng qua là bởi vì thống kê của các tổ chức này chẳng dựa trên một chuẩn chung, một bộ tiêu chí chuẩn xác nào cả. Đây hoàn toàn là những thống kê theo kiểu cảm tính và nặng mùi thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Không thể thống kê hết số lượng những kẻ mà bọn tổ chức lưu vong cho là "tù nhân lương tâm" được, vì làm quái gì có tiêu chuẩn, thước đo chính xác nào để xác định đâu. Chính cái thuật ngữ "tù nhân lương tâm" đang bị chúng lợi dụng để gán cho những đối tượng phản động chứ không phải được dùng đúng theo nghĩa của nó.

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam không bao giờ bỏ tù những người bày tỏ chính kiến đơn thuần hay chỉ thực hiện quyền tự do, dân chủ. Chỉ có những kẻ cố tình vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì mới bị xử lý. Nên những con số thống kê này là hoàn toàn vô nghĩa!

  Trả lờiXóa
 7. Con số thống kê của tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền lại thêm một minh chứng nữa cho thấy sự bát nháo, lộn xộn và thiếu nhất quán trong các số liệu về “tù nhân lương tâm” của các tổ chức thiếu thiện chí, thậm chí thù địch Nhà nước Việt Nam. Chúng tự đặt ra những tiêu chí hết sức mơ hồ, để rồi bịa đặt vài con số vớ vẩn hòng vu khống nhân quyền, tự do con người của nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. Những con số trên không hề khớp với nhau (thậm chí còn chẳng gần nhau) có lẽ bởi đối với từng tổ chức nhân quyền kia thì những tiêu chuẩn để đánh giá một kẻ phạm tội có phải là "tù nhân lương tâm" không quá khác biệt. Nhưng sự thực, là chẳng có ai trong số chúng xứng đáng với cái danh nghĩa đó cả.

  Trả lờiXóa
 9. khái niệm TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM chỉ là cách thể hiện sự cổ súy của chúng cho những kẻ đã có hành động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật và đã bị bắt xử lý theo quy định của pháp luật, việc những số liệu chúng công bố không khớp nhau càng thể hiện rõ cho việc cổ súy đó của chúng

  Trả lờiXóa
 10. Việt Nam không bao giờ bỏ tù những người bày tỏ chính kiến đơn thuần hay chỉ thực hiện quyền tự do, dân chủ. Chỉ có những kẻ cố tình vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì mới bị xử lý. Thực chất cái trang RFA này toàn đem số liệu và những dẫn chứng sai sự thật để chống đối lại chính phủ Việt Nam, đây là mang tư tưởng thù địch chính trị rồi.

  Trả lờiXóa
 11. cái định nghĩa mà các tổ chức phản động đặt cho thành viên của chúng khi vào tù là "tù nhân lượng tâm" Vậy thử hỏi xem chúng có lương tâm hay không khi mà bọn chúng tuyên truyên xuyên tạc, chống Đảng Nhà nước. CHúng vi phạm pháp luật Việt Nam một cách công khai

  Trả lờiXóa