PHẠM CHÍ DŨNG VÀ ĐỒNG ĐẢNG LIỆU CÓ THỌC GẬY ĐƯỢC BÁNH XE

04/12/2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. cần khẳng định rằng Việt Nam chỉ bắt giữ những đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, điều đó không đồng nghĩa với vi phạm nhân quyền. Hiện tại Việt Nam vẫn là nước rất tôn trọng nhân quyền trên cả phương diện chính sách và thực tiễn. những luận điều mà Phan CHí Dũng đưa ra là sai trái không có cơ sở

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn là chiêu bài lợi dụng nhân quyền của Phạm Chí Dũng và đồng đảng. Lợi dụng danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để phá hoại.
    Tuy nhiên cần khẳng định rằng Việt Nam chỉ bắt giữ những đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, điều đó không đồng nghĩa với vi phạm nhân quyền. Hiện tại Việt Nam vẫn là nước rất tôn trọng nhân quyền trên cả phương diện chính sách và thực tiễn.Ngay cả luận điểm Phạm Chí Dũng đưa ra cũng không hể chính xác vậy thì nói ai nghe chứ, người dân đâu phải là kẻ ngốc đâu.

    Trả lờiXóa