ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC UỐN LƯỠI CÚ DIỀU PHỈ MẮNG TRIỀU ĐÌNH

07/12/2019
Tags:

4 nhận xét:

  1. không hiểu tại sao ông với tư cách đại biểu Quốc hội lại có thể thốt ra những điều quy kết, phê phán chính quyền như thế. Với tư cách là Đại biểu Quốc hội thì ông phải phản ánh những điều đúng đắn nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước chứ. Như thể ông ta là kẻ chống phá chế độ chứ không phải là đại biểu quốc hội nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Đáng phê phán nhất là mấy câu ông phê phán, chỉ trích Nhà nước có những thủ thuật thấp hèn. Tôi không hiểu tại sao ông với tư cách đại biểu Quốc hội lại có thể thốt ra những điều quy kết, phê phán chính quyền như thế. Cách làm của thanh tra chính phủ và chính quyền Hà Nội có gì mà ông bảo là thấp hèn. Mọi việc hoàn toàn công khai, minh bạch sao ông bảo là thấp hèn

    Trả lờiXóa
  3. DƯƠNG HÁNG DÙ SAO CŨNG LÀ TỔ CỦA NGÀNH MẠI DÂM CÁC BẠN NÓI Y CŨNG NÊN MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI NHA

    Trả lờiXóa