DÂN “VƯỜN RAU LỘC HƯNG” VI PHẠM LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

10/12/2019
Tags:

4 nhận xét:

  1. Có thể nói hành động của nhóm vườn rau Lộc Hưng tự tiện dựng hang đá, tượng Đức Mẹ và thánh cả Giuse tại khu đất vườn rau Lộc Hưng là hành vi vi phạm pháp luật. Nó không phải là hành động thể hiện quyền tự do tôn giáo mà ngược lại đã vi phạm pháp luật bởi pháp luật quy định rất rõ chỉ được phép dựng tượng trong khu vực của các cơ sở tôn giáo. Không có pháp luật nào lại đồng ý cho việc người theo các tôn giáo tự tiện mang các tượng đi đặt ngoài khu vực các cơ sở tôn giáo, nếu thế thì xã hội đại loạn

    Trả lờiXóa
  2. Vụ này đã giải qquyeets xong cớ sao dân lộc hưng còn cứ có những hành động thiếu chuẩn mực như vậy, đấy đố là đấy chung thuộc sở hữu của toàn dân và do nhà nước quản lý, dù nghwof cũng không nên làm những cái hành vi đáng xấu hổ ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Khong chỉ có người dân ở vườn rau lộc hưng đang vi phạm pháp luật mà còn một số cha đạo lợi dụng quyền tự do tôn giáo của nước ta mà có những hành động trái với pháp luật nữa. Công giáo sinh ra để làm đời tốt chứ không phải để xúi dân làm những chuyện ngu ngóc như vậy.

    Trả lờiXóa