CẢNH GIÁC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP

03/12/2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. không phải vô cớ mà người Mỹ và người phương Tây tìm mọi cách gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận vấn đề Công đoàn độc lập. Đương nhiên họ làm không phải vì để bảo vệ cho quyền lợi của người lao động mà họ làm vì những tính toán chính trị của riêng họ trong ván bài diễn biến hòa bình còn dang dở với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. vấn đề công đoàn độc lập là vấn đề nhạy cảm và nó có thể bị lợi dụng bất kỳ lúc nào để phục vụ cho các mưu đồ chính trị chống phá Nhà nước Việt Nam. Không phải tự nhiên mà bọn phương tây tìm mọi cách ép buộc chấp nhận vấn đề này, đằng sau đó chắc hẳn là có âm mưu toan tính, vì vậy cảnh giác không bao giờ thừa.

    Trả lờiXóa