BUỒN THAY CPJ, ĐẾN KHÁI NIỆM NHÀ BÁO CŨNG KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC?

12/12/2019
Tags:

2 nhận xét:

  1. Ở Việt Nam không tồn tại cái cụm từ “nhá báo độc lập” nên CPJ không thể quy kết rằng Việt Nam đàn áp báo chí được. Những “nhà báo độc lập” như Phạm Chí Dũng hay Nguyễn Văn Hóa bản chất đều là các đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật vì hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước chứ không phải là hoạt động báo chí.

    Trả lờiXóa