2020-CAO ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI

24/12/2019
Tags:

7 nhận xét:

 1. Rất có thể thời gian sắp tới, những thế lực thiếu thiện chí, thù địch Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành cả một chiến dịch chống phá Đại hội Đảng 13. Đây là hoạt động thường niên của các thế lực thù địch mỗi khi đại hội Đảng được tổ chức. Đứng trước thách thức này, đòi hỏi các cơ quan chức năng có liên quan cùng với niềm tin của toàn thể nhân dân để đấu tranh có hiệu quả phản bác lại những luận điệu xuyeen tạc đó

  Trả lờiXóa
 2. cả nước đang hướng tới đại hội Đảng 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng và của cả dân tộc. Vì thế các thế lực thù địch đang rục rịch hoạt động và chắc chắn sẽ tỏ chức các hoạt động chống phá quy mô lớn ngay trong và sau khi đại hội diễn ra. Vì thế mọi người dân cần phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh để bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Cứ mỗi khi có sự kiện gì quan trọng là thế lực thù địch lại ra sức chống phá, đây là hoạt động mang tính quy luật của bọn chúng rồi. Hy vọng người dân sẽ chủ động nhận diện, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái hòng chống phá Đại hội

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng và của cả dân tộc. Vì vậy trong thời gian sắp tới, những thế lực thiếu thiện chí, thù địch Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành cả một chiến dịch chống phá Đại hội Đảng 13. Hy vọng người dân sẽ nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 5. Trước thềm đại hội XIII các thế lực thù địch sẽ thường xuyên tăng cường các hoạt động chống phá, bôi nhọ uy tín của Đảng và Nhà nước ta, âm mưu làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Vậy nên mọi người dân cần cẩn trọng trước những luồng thông tin trái chiều, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta, chính vì vậy các thế lực thù địch luôn ra sức chống phá kịch liệt trong thời gian này. Với mục đích bôi nhọ uy tín của lãnh đạo cao cấp trước nhân dân từ đó làm sai lệch tỉ lệ bầu cử cho những người có năng lực đạo đức trình đọ

  Trả lờiXóa