INTERNET QUÁ TỰ DO Ở VIỆT NAM

08/11/2019
Tags:

6 nhận xét:

 1. Không có nơi nào như ở Việt Nam báo chí lại tự do đến vậy và dường như sự tự do ấy đang vượt quá giới hạn khi không ít kẻ lợi dụng việc này để đăng tải các thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, lợi dụng báo chí để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, môi trường báo chí, mạng xã hội trở nên ô nhiễm độc hại. Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có sự quản lý chặt chẽ về việc đăng tải các thông tin tránh trường hợp lợi dụng sự tự do báo chí này để phục vụ cho các mục đích, âm mưu trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 2. Lại là sự quy chụp, vu khống của tổ chức Freedom house khi đã đưa ra một bản báo cáo về tình hình tự do Internet toàn cầu, trong đó xếp hạng Việt Nam là quốc gia không có tự do Internet. Cần phải khẳng định rằng đây là bản báo cáo hết sức sai trái, ở Việt Nam thì quyền tự do báo chí, tự do Internet được quy định rõ ràng tại các văn bản quy phạm pháp luật đồng thời Đảng và Nhà nước ta luôn đảm bảo cho người dân thực hiện các quyền của mình.

  Trả lờiXóa
 3. nhìn vào những con số được bài viết nêu trên thì có thể biết nói có thể bác bỏ ngay những luận điệu hàm hồ của Freedom house. Nếu Việt Nam là quốc gia không có tự do Internet, làm sao Internet lại có thể phát triển nhanh và mạnh như thế được.

  Trả lờiXóa
 4. Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đáp ứng những nhu cầu trao đổi thông tin, học tập làm việc của người dân.

  Trả lờiXóa
 5. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước, cũng như đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, học tập và làm việc của người dân. có chăng thì tổ chức Freedom house đang cố tình xuyên tạc về tình hình này.

  Trả lờiXóa
 6. QUyền tự do ngôn luận đã được pháp luật Nhà nước Việt nam quy định, những tổ chức ở nước khác không nên so sánh pháp luật của Việt nam với nước khác bởi đặc thù của mỗi nước là khác nhau. Còn về phần Internet thì Việt Nam là đất nước có thời gian phổ biến internet nhanh , chỉ với 2 thập kỷ thì nước chúng tôi đã có mạng lưới internet rộng rãi từ vùng sâu vùng xa đến thành phố tấp nập

  Trả lờiXóa