“GIÁO SƯ HỚT TÓC” ĐÃ ĐI CHĂN KIẾN

07/11/2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. Đó là cái giá phải trả cho kẻ coi thường, thách thức pháp luật, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nhà nước. Bị bắt có lẽ sẽ là điều kiện tốt cho Nguyễn Văn Nghiêm suy nghĩ lại cuộc đời của mình, suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm, suy nghĩ về các hành vi đã đưa đẩy con người Nguyễn Văn Nghiêm đi đến con đường vi phạm pháp luật như hôm nay.

    Trả lờiXóa
  2. Đại Hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vì vậy những kẻ phản động hay bất mãn chính trị sẽ tăng cường chống phá Nhà nước đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc bằng những luận điệu sai sự thật. Mới đây thì Nguyễn Văn Nghiêm đã có những hành vi làm tàng trữ tài liệu chống phá Nhà nước và bị cơ quna công an phát hiện. Chuyến này chắc hắn còn chăn kiến dài dài

    Trả lờiXóa