ASEAN NÊN CÓ TIẾNG NÓI CHUNG VỀ BIỂN ĐÔNG

03/11/2019
Tags:

11 nhận xét:

 1. Những năm gần đây vấn đề Biển Đông vẫn là mọt chủ đề bàn bạc trong các hội nghị của ASEAN, bởi vì đó là vấn đề "nóng" hơn bao giờ hết. Đối với Biển Đông, ASEAN chia thành nhóm nước có quyền lợi trực tiếp và nhóm nước có quyền lợi gián tiếp. Dù có hay không có quyền lợi trực tiếp, thì BĐ vẫn là địa bàn quan trọng đối với an ninh trong khu vực. Vì thế các nước ASEAN cần thể hiện rõ quan điểm chung để đấu tranh với những âm mưu xảo quyệt, thâm độc của Trung Quốc với mưu đồ xâm chiếm Biển Đông, từng bước thâu tóm Đông Nam Á.

  Trả lờiXóa
 2. Quan điểm của ông Hun Sen có lẽ cũng tương tự như quan điểm của một số bên trong ASEAN mà không có quyền lợi ở Biển Đông. Rõ ràng việc dùng ASEAN làm kênh quan trọng nhất để xử lý vấn đề Biển Đông thì rất là khó, nhưng mà coi ASEAN là bên trung lập, diễn đàn để chúng ta có thể thể hiện quan điểm liên quan đến chủ quyền, cũng như đàm phán dưới góc độ một nhóm các nước có quyền lợi liên quan ở Biển Đông như COC thì sẽ rất có lợi cho Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Hiện nay vấn đề tại Biển Đông không còn là vấn đề của một quốc gia mà nó trở thành vấn đề đe dọa tới an ninh hàng hải quốc tế cũng như an ninh trong toàn bộ khu vực ASEAN. Vậy nên hơn bao giờ hết hiện nay ASEAN cần có tiếng nói chung, đồng thuận, giúp đỡ lẫn nhau góp phần xây dựng một ASEAN ổn định, phát triển.

  Trả lờiXóa
 4. Thực tế có thể thấy rằng hiện nay các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết các nước trong ASEAN đặc biệt là các vấn đề liên quan đến biển Đông, chúng chia rẻ lợi ích từng quốc gia, gây mâu thuẫn hòng làm suy yếu đi sức mạnh đoàn kết, đồng thuận giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước. Trước tình hình đó điều cần thiết để xây dựng được một khu vực phát triển là các quốc gia cần có sự đồng thuận, có tiếng nói chung, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề đặc biệt là vấn đề biển Đông.

  Trả lờiXóa
 5. Nhìn vào thực tế hiện nay có thể thấy, Trung Quốc đang sử dụng các chiêu bài về kinh tế, chính trị lợi dụng lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết ASEAN, đặc biệt là các quốc gia có ít lợi ích từ biển Đông như Campuchia, Thái Lan...để hòng độc chiếm biển Đông, giấc mộng hóa ý đồ bá chủ thế giới của mình. Hơn bao giờ hết muốn thoát khỏi âm mưu của Trung Quốc cũng như các nước đế quốc thì điều cấp thiết là ASEAN phải tạo nên được tiếng nói chung, đồng lòng đặc biệt là các vấn đề trên biển Đông.

  Trả lờiXóa
 6. Trung Quốc rất giỏi trong chiêu bài chia rẽ, chia để trị. Trung Quốc đang cố dùng những mồi nhử kinh tế để lôi kéo một số nước trong khu vực, nhất là những nước không có biển, không có lợi ích trực tiếp tại biển Đông như Campuchia, Thái Lan… Nếu những nước này không đặt lợi ích chung của khối lên trên thì rất dễ bị Trung Quốc mua chuộc và phá vỡ sự đoàn kết trong khối. Vậy nên dù các nước không có lợi ích trên biển Đông cũng nên có tiếng nói chung cho tổ chức ASEAN

  Trả lờiXóa
 7. việc đưa ra một tiếng nói chung về biển Đông của ASEAN là điều hết sức quan trọng. Đây là vấn đề quan trọng bởi hơn một nửa nước trong khối có lợi ích ở biển Đông, và một nửa số nước còn lại cũng có những lợi ích gián tiếp. Hiện nay âm mưu của Trung Quốc là cố tình quân sự hóa biển Đông, hướng đến độc chiếm biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà của họ.

  Trả lờiXóa
 8. Hiện nay âm mưu của Trung Quốc là cố tình quân sự hóa biển Đông, hướng đến độc chiếm biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà của họ. chính vì vậy việc đoàn kết trong khối và có tiếng nói chung là điều hết sức quan trọng. bời vì hầu hết các quốc gia trong khối đều có lợi ích tại biển Đông.

  Trả lờiXóa
 9. âm mưu của Trung Quốc là cố tình quân sự hóa biển Đông, hướng đến độc chiếm biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà của họ. chính vì vậy bên cạnh việc thưc hiện các hành động vi phạm chủ quyền trên thực địa thì việc chia rẽ khối đoàn kết cả ASEAN cũng được TQ chú ý thực hiện. chính vì vậy việc ASEAN có tiếng nói chúng và đồng thuận là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 10. hầu hết các quốc gia trong ASEAN đều có lợi ích tại biển Đông. thế nhưng trong thời gian qua thì TQ đang có nhiều hành động ngang ngược thể hiện âm mưu độc chiếm biển Đông. chính vì vậy việc các nước trong khối có những tiếng nói chung trong phản đối các hành động ngang ngược của TQ là điều hết sức cần thiết lúc này.

  Trả lờiXóa