VÌ SAO GIỚI “XÃHỘI DÂN SỰ” BỊ “CANH NHÀ” NGÀY QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC?

02/10/2019
Tags:

12 nhận xét:

 1. Nếu họ chỉ là những người dân bình thường thì Công an đâu có rảnh mà đi canh cửa họ, Công an còn bao việc quốc gia đại sự khác.hành động của công an ắt hẳn đã có lý do rồi chứ họ đâu có rảnh hơi đâu mà làm những việc không đâu vào đâu,các nhà dân chủ kêu ít thôi, để họ còn làm việc.

  Trả lờiXóa
 2. Thiết nghĩ đây chỉ là những trò của đám xã hội dân sự này bày ra mà thôi chứ chẳng Công an nào rảnh lại đi canh những kẻ này. Quốc khánh Trung Quốc chẳng liên quan gì đến chúng ta, mọi hoạt động an ninh trật tự bình thường. Chắc có lẽ do đám này mưu toan tính toán những chuyện trái pháp luật nên mới ảo tưởng ra vấn đề như vậy.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu đây là sự thật thì giới xã hội dân sự nên xem xét lại bản thân vì sao không phải là ai cả mà chính bản thân họ lại bị Công an canh cửa, phải chăng bấy lâu nay họ thường xuyên vi phạm pháp luật, lợi dụng các vấn đề quốc tế và trong nước để hoạt động gây mất an ninh trật tự. Thiết nghĩ nếu giới xã hội dân chủ mà làm chuyện vi phạm pháp luật thì không những bị canh cửa mà giới này phải chịu sự xử lý của pháp luật và xã hội.

  Trả lờiXóa
 4. nếu có chuyện công an canh nhà những người này thì chúng ta nên đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy chẳ nhẽ công an rảnh tới mức quan tâm từng người dân một ư? CHắc chắn không phải như vậy mà lý do nằm chính ở những người đang được nhà đài RFA kêu than trên, họ luôn nhằm vào những ngày liên quan đến chính trị để kích động người dân biểu tỉnh gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

  Trả lờiXóa
 5. Nếu đây là sự thật thì giới xã hội dân sự nên xem xét lại bản thân vì sao không phải là ai cả mà chính bản thân họ lại bị Công an canh cửa, phải chăng bấy lâu nay họ thường xuyên vi phạm pháp luật, lợi dụng các vấn đề quốc tế và trong nước để hoạt động gây mất an ninh trật tự. Thiết nghĩ nếu giới xã hội dân chủ mà làm chuyện vi phạm pháp luật thì không những bị canh cửa mà giới này phải chịu sự xử lý của pháp luật và xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Cảm nghĩ đây chỉ là những trò của đám xã hội dân sự này bày ra mà thôi chứ chẳng Công an nào rảnh lại đi canh những kẻ này. Quốc khánh Trung Quốc chẳng liên quan gì đến chúng ta, mọi hoạt động an ninh trật tự bình thường. Chắc có lẽ do đám này mưu toan tính toán những chuyện trái pháp luật nên mới ảo tưởng ra vấn đề như vậy nhỉ.

  Trả lờiXóa
 7. Cảm nghĩ đây chỉ là những trò của đám xã hội dân sự này bày ra mà thôi chứ chẳng Công an nào rảnh lại đi canh những kẻ này. Quốc khánh Trung Quốc chẳng liên quan gì đến chúng ta, mọi hoạt động an ninh trật tự bình thường. Chắc có lẽ do đám này mưu toan tính toán những chuyện trái pháp luật nên mới ảo tưởng ra vấn đề như vậy nhỉ.

  Trả lờiXóa
 8. Vãi thật nếu có chuyện công an canh nhà những người này thì chúng ta nên đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy chẳ nhẽ công an rảnh tới mức quan tâm từng người dân một ư? CHắc chắn không phải như vậy mà lý do nằm chính ở những người đang được nhà đài RFA kêu than trên, họ luôn nhằm vào những ngày liên quan đến chính trị để kích động người dân biểu tỉnh gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

  Trả lờiXóa
 9. ai cùng biết “giới xã hội dân sự” Việt Nam thời gian qua định hò nhau nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc kéo nhau xuống đường biểu tình dưới danh nghĩa phản đối Trung Quốc. Điều này không giúp ích gì cho nước ta mà còn làm ảnh hưởng tình hình chính trị, ngoại giao của ta với Trung Quốc gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam trong đối ngoại

  Trả lờiXóa
 10. Nếu họ chỉ là những người dân bình thường thì Công an đâu có rảnh mà đi canh cửa họ, Công an còn bao việc quốc gia đại sự khác.hành động của công an ắt hẳn đã có lý do rồi chứ họ đâu có rảnh hơi đâu mà làm những việc không đâu vào đâu,các nhà dân chủ kêu ít thôi, để họ còn làm việc.

  Trả lờiXóa
 11. Thiết nghĩ đây chỉ là những trò của đám xã hội dân sự này bày ra mà thôi chứ chẳng Công an nào rảnh lại đi canh những kẻ này. Quốc khánh Trung Quốc chẳng liên quan gì đến chúng ta, mọi hoạt động an ninh trật tự bình thường. Chắc có lẽ do đám này mưu toan tính toán những chuyện trái pháp luật nên mới ảo tưởng ra vấn đề như vậy.

  Trả lờiXóa