VỤ CHÁY CÔNG TY RẠNG ĐÔNG-HAI CÂU HỎI LỚN ĐÃ CÓ LỜI GIẢI

18/09/2019
Tags:

4 nhận xét:

  1. Thế là sau sự cố chập điện dẫn tới vụ cháy tại Công ty Rạng Đông thì giờ đây môi trường xung quanh khu vực cũng đã được đảm bảo, người dân đã yên tâm trong việc trở lại sinh hoạt bình thường. Qua vụ cháy cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong việc giải quyết các vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra, tránh để nơi sử dụng các chất độc hại trong sản xuất dễ cháy gần khu dân cư cũng như việc truyền tải thông tin tới người dân tránh việc lợi dụng vụ việc đăng những thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng ảnh hưởng tới tâm lý mọi người.

    Trả lờiXóa
  2. nguyên nhân vụ cháy đã được tìm ra và việc phân tích môi trường xung quanh vụ cháy đã được tiến hành. Kết quả phân tích so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy các thông số NO2, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép, hàm lượng Hg (trung bình 24 giờ) trong không khí nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép.

    Trả lờiXóa
  3. Qua vụ cháy cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong việc giải quyết các vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra, tránh để nơi sử dụng các chất độc hại trong sản xuất dễ cháy gần khu dân cư cũng như việc truyền tải thông tin tới người dân tránh việc lợi dụng vụ việc đăng những thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng ảnh hưởng tới tâm lý mọi người.

    Trả lờiXóa