TỘI PHẠM XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA TĂNG HAY CHÍNH QUYỀN ĐÀN ÁP DÂN CHỦ?

05/09/2019
Tags:

7 nhận xét:

 1. Xây dựng xã hội"dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh" là mục tiêu của nước ta vậy nên thể lấy việc tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng để vu không cho chính quyền đàn áp dân chủ. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng là do các thế lực thù địch ngày càng hoạt động tinh vi và xảo quyệt, kích động lôi kéo với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân thế nên không thể vu khống cho việc nước ta đàn áp dân chủ như RFA đưa tin được.

  Trả lờiXóa
 2. Nếu chỉ đơn thuần thực hiện quyền dân chủ, không ai có thể trở thành tội phạm bởi dân chủ là bản chất của Nhà nước Việt nam. ở đây phải thấy rõ là một số đối tượng phản động, chống đối cố tình lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật, thế nên đương nhiên phải bị trừng trị theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Quyền dân chủ là quyền mà mọi người dân hàng ngày vẫn đang được thực hiện. Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, nhiều quá thì sẽ thành quá trớn, và ngày càng nhiều cái hội có dấu hiệu như thế. Toàn cái kiểu chẳng thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng lại đòi hỏi quyền lợi

  Trả lờiXóa
 4. Thực hiện quyền dân chủ thì hiển nhiên nhưng đáng nói những kẻ mà mồm luôn nói rằng thực hiện quyền dân chủ, vì dân vì nước hiện nay có mấy kẻ có ý tốt? Hay chỉ lợi dụng cái quyền đó để bôi xấu, xuyên tạc những câu chuyện chính trị và nói xấu quốc gia. Nghĩa vụ của mình còn chẳng thực hiện thì đừng có mà đòi hỏi

  Trả lờiXóa
 5. Chính quyền chẳng hề ngắn cấm người dân thực hiện quyền dân chủ của mình, nhưng đối với những kẻ lợi dụng nó làm chuyện xấu thì sẽ phải có những hình phạt thích đáng. Dám làm dám chịu thôi. Dăm ba cái trang RFA này cũng chẳng khác gì cái tổ chức ngoại vi của đám Việt Tân phản động cả, thế nên tôi coi những lời lẽ mà chúng đưa cũng chẳng khác gì phản động, không cùng chung lí tưởng mục đích với người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. toàn là những lợi dụng dân chủ nhân quyền thế này thế kia nhằm thực hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích của dân tộc. thế nên viêc xử lí các đối tượng đó là điều hoàn toàn thích đáng xin thưa RFA ạ.

  Trả lờiXóa
 7. bây giờ an ninh quốc gia đươc đặt lên hàng đầu bởi vì những đế quốc tư bản như Mỹ đang sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình" để làm suy thoái đất nước chúng ta chúng còn dùng những cái gọi là "dân chủ , nhân quyền" để từ đó can thiệp vào nội bộ VIệt Nam, và chúng không trực tiếp sang đay mà thông quan những người Việt hoạt động cho Mỹ trên danh nghĩa đòi lại quyền dân chủ

  Trả lờiXóa