VỤ BÃI TƯ CHÍNH-AI LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC?

28/07/2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. Thế đấy, bảo vệ chủ quyền mà Thắng đòi sửa Hiến pháp, đòi xóa Điều 4, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi phi chính trị hóa quân đội, đòi thả hết “tù nhân lương tâm”… nghe chẳng liên quan gì tới nhau.Rõ ràng chính các nhà “dân chủ” đang lợi dụng lòng yêu nước của người dân, lợi dụng câu chuyện căng thẳng trên biển Đông để chống phá mà thôi.Thế nên cách đặt vấn đề của các ông bà là đặt ngược.

    Trả lờiXóa