CHÍNH SÁCH HAI MẶT CỦA TỔNG THỐNG TRUMP.

19/07/2019
Tags:

7 nhận xét:

 1. Đúng là muôn đời tư bản vẫn mãi là tư bản khi ngày 17/7/2019 tổng thống Mỹ Donal Trump đã vừa tiếp hai nhân vật thuộc “giới tu sĩ bị bách hại” đến từ Việt Nam. Đó là Mục sư A Ga thuộc Hội Thánh Tin Lành ở Tây Nguyên và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương. Đúng là chính sách hai mặt không bao giờ thay đổi mà

  Trả lờiXóa
 2. Haha nói thật, việc tổng thống Mỹ đích thân tiếp hai ông này chính xác là một sự hậu thuẫn, hà hơi, tiếp sức công khai cho các nhân vật này tiếp tục chống Nhà nước bằng con đường tự do tôn giáo rồi, bản chất của tư bản Mỹ thì muôn đời vẫn vậy chỉ truyền từ tổng thống này sang tổng thống khác thôi

  Trả lờiXóa
 3. Vậy là việc tổng thống Mỹ đích thân tiếp hai ông này chính xác là một sự hậu thuẫn, hà hơi, tiếp sức công khai cho các nhân vật này tiếp tục chống Nhà nước bằng con đường tự do tôn giáo.Điều này thể hiện rằng Chính sách của nước Mỹ với VN không bao giờ thay đổi. Họ đang chơi chính sách hai mặt, một mặt vừa hợp tác với Việt Nam. Mặt khác, vừa hậu thuẫn cho số chống đối hòng thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Chưa bao giờ mà Mỹ và các nước tư bản từ bỏ mong muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới như đã từng làm với Liên Xô trước đây và để thực hiện âm mưu đó thì Mỹ luôn tìm mọi cách để chống phá ta từ bên trong , luôn lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như tôn giáo ,dân tộc ,dân chủ , nhân quyền để thúc đẩy diễn biến hòa bình , hậu thuẫn kích động bạo loạn , biểu tình và đó là nguyên nhân tại sao tổng thống Mỹ Donal Trump gặp gỡ Mục sư A Ga thuộc Hội Thánh Tin Lành ở Tây Nguyên và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương.

  Trả lờiXóa
 5. Mỹ luôn là đối tác quan trọng trong việc phát triển kinh tế của nước ta nhưng cũng chính Mỹ là quốc gia đã gây cho nước ta biết bao nhiêu đau thương trong quá khứ và giờ đây Chính quyền Donal Trump đã thể hiện rõ chính sách hai mặt, tham vọng muốn xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta khi gặp gỡ Mục sư A Ga thuộc Hội Thánh Tin Lành ở Tây Nguyên và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương - đây vốn là những kẻ chống phá nhà nước .

  Trả lờiXóa
 6. Đúng là muôn đời tư bản vẫn mãi là tư bản khi ngày 17/7/2019 tổng thống Mỹ Donal Trump đã vừa tiếp hai nhân vật thuộc “giới tu sĩ bị bách hại” đến từ Việt Nam. Đó là Mục sư A Ga thuộc Hội Thánh Tin Lành ở Tây Nguyên và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương. Đúng là chính sách hai mặt không bao giờ thay đổi mà

  Trả lờiXóa
 7. Haha nói thật, việc tổng thống Mỹ đích thân tiếp hai ông này chính xác là một sự hậu thuẫn, hà hơi, tiếp sức công khai cho các nhân vật này tiếp tục chống Nhà nước bằng con đường tự do tôn giáo rồi, bản chất của tư bản Mỹ thì muôn đời vẫn vậy chỉ truyền từ tổng thống này sang tổng thống khác thôi!!!

  Trả lờiXóa