MỘT SỰ KHÂM PHỤC CHO ANH ĐOÀN NGỌC HẢI

05/06/2019
Tags:

6 nhận xét:

 1. Quá là bình thường, người ta thấy mình không đủ năng lực làm việc mới thì người ta xin từ chức thôi kẻo đến sau này làm việc không hiệu quả hay sai phạm thì lại đổ trách nhiệm cho ai được,đây là việc nên làm và thể hiện văn hóa của một người cán bộ đảng viên có tâm có tầm

  Trả lờiXóa
 2. Khâm phục thật sự vì có một người cán bộ đã được nhiều tiếng thơm và nay dám thẳng thắn từ chối công việc không phù hợp với mình, mong là cơ quan chủ quản cấp trên sẽ để ý và sắp xếp ông vào một công việc nào đó phù hợp với ông để ông tiếp tục cống hiến sức mình cho dân cho đảng ta

  Trả lờiXóa
 3. Chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bộc trực thẳng thắn như ông Hải này để mà làm việc. Trong công việc cần có sự cố gắng nhưng không phải vì thế mà nhận những việc không đúng với sở trường của mình, nhiệt tình nhưng mà không có năng lực thì vừa không mang lại giá trị lại vừa hỏng việc

  Trả lờiXóa
 4. Cần nhắc lại rằng đây là lần thứ hai anh hải nộp đơn xin từ chức, lần trước anh cũng đã xin từ chức một lần nhưng rồi được tập thể động viên, anh đã rút đơn lại. Và lần này anh lại xin từ chức nghỉ hưu trước 10 năm. Nói thế để thấy tâm thế anh rất khác so với nhiều người.

  Trả lờiXóa
 5. Thì tự nhiên giao cho người ta không đúng chức vụ thế thì làm sao mà người ta có thể làm tốt được, ông Đoàn Ngọc Hải từ chức là một điều vô cùng đúng đắn, khảng khái thể hiện khí phách của một người cộng sản chân chính chứ không hề đáng bị lên án tí nào cả, nhân dân tin ông!!!

  Trả lờiXóa
 6. Ông Hải làm thế là đúng rồi, nói thật là ông chẳng thể làm nổi chức ở xây dựng vì có đúng chuyên môn đâu, khiển trách như thế thì ông cũng chịu thôi, đằng nào ông cũng xin từ chức về hưu non 10 năm rồi mà, đây đúng là khí phách của những người cộng sản thế kỷ XXI!!!

  Trả lờiXóa