KHUYẾN NGHỊ ĐA NGUYÊN CỦA SÉC VIỆT NAM KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

29/06/2019
Tags:

19 nhận xét:

 1. việc đa nguyên đa đảng rất tốt nhưng là tốt với những nước khác còn Việt Nam thì không nên đa nguyên đa đảng bởi vì nó không phù hợp với Việt Nam, nhất là trong tình hình hiện nay tình hình kinh tế chính trị của Việt Nam đang trên đà phát trien mạnh thì không có lý gì phải thay đổi bộ máy chính trị cả

  Trả lờiXóa
 2. Khuyến nghị thì mãi vẫn chỉ là khuyến nghị, Séc không bao giờ bắt được Việt Nam làm cái gì cả, đa nguyên đa đảng ở nước các ông thì kệ các ông, lo cho sự phát triển của đất nước mình đi, là quốc gia nghèo gần nhất châu Âu mà cứ ti toe tự hào cái gì, các ông cứ ỡm ờ chúng tôi bực mình lắm

  Trả lờiXóa
 3. Bây giờ mà đa nguyên đa dảng thì Việt Nam chỉ có đi theo quỹ đạo phương tây thôi, nhưng đảng cộng sản đang cầm quyền quá tốt thì đa nguyên cái nỗi gì haha, nói chung là đất nước này đang ngày càng đáng sống rồi, không cần chúng bạn nước ngoài phải than vãn đâu, lo cho nước mình trước đi nạ

  Trả lờiXóa
 4. Đa nguyên đa đảng hay không không quan trọng, quan trọng là cái chính thể đó với cái đảng cầm quyền đó làm được gì cho dân cho nước, làm được gì để đưa đất nước đó đi lên chứ không phải cứ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới là phát triển nhé, cho nên chúng tôi không chấp nhận là đúng thôi

  Trả lờiXóa
 5. Chúng nó xưa nay luôn như thế, chúng nó hết cái chọc ngoáy chúng ta rồi thì chúng nó lai xoay ra đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ấy mà. Xưa kia chúng nó cứ nói chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền nhưng bây giờ không làm gì được thì chúng nó xoay ra đến vấn đề chính trị

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam đã có thời kì đa nguyên chính trị đa đảng đối lập rồi nhưng lịch sử đã hết vai trò đối với các đảng kia và đã chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản là tất yếu và phù hợp với dân tộc ta. Cho nên chúng ta kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội , kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảng đối lập

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam lựa chọn thể chế nhất nguyên hiện nay đang phát huy tác dụng rất tốt trong phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ phát triển của Việt Nam đang rất ổn, đời sống vật chất-tinh thần của người dân được nâng cao. Đặc biệt, một trong những thành tựu lớn nhất của Việt Nam hiện nay đó là sự ổn định cao về chính trị mà bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng phải mong ước.

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam lựa chọn thể chế nhất nguyên hiện nay đang phát huy tác dụng rất tốt trong phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ phát triển của Việt Nam đang rất ổn, đời sống vật chất-tinh thần của người dân được nâng cao. Vậy nên không có lý do gì để việc đa nguyên ở Việt Nam phải diễn ra cả

  Trả lờiXóa
 9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 10. Không nhất thiết phải đa nguyên , đa đảng mới là tốt , mới là hay . Mỗi đất nước đều có những đặc điểm địa lý , lịch sử , văn hóa , kinh tế , chính trị khác nhau nên sẽ có những thể chế chính trị phù hợp khác nhau . Cái nào mà đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no , hòa bình , hạnh phúc thì đó mới là cái cần thiết và phát triển .

  Trả lờiXóa
 11. Trong lịch sử nước ta đã từng trải qua thời kỳ đa đảng thế nhưng dưới sự lựa chọn của lịch sử , đồng thời các đảng này không phù hợp nên đã bị thải loại cho thấy mô hình đa đảng không phù hợp với nước ta . Nhưng từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời thì mọi chuyện đã khác , tất cả mọi mặt dưới sự dẫn dắt của Đảng đều phát triển vượt bậc , kinh tế , chính trị ổn định . Vậy nên cảm ơn các bạn Séc đã giới thiệu nhưng ở đây chúng tôi không cần .

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam có Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo là sự lựa chọn của nhân dân và lịch sử . Sau suốt hơn 74 năm ĐCSVN lãnh đạo , đất nước ta đã giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác , đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt , vị trí nước ta trên trường quốc tế tăng cao , chưa bao giờ từ trước đến nay mà Việt Nam được như bây giờ , thế nên mới thấy nước ta hoàn toàn phù hợp với thể chế chính trị này , chẳng cần đa nguyên đa đảng gì chỉ cần đất nước phát triển , nhân dân ấm no là điều cần thiết nhất .

  Trả lờiXóa
 13. Chúng ta kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, kiên quyết giữ vững tinh thần cộng sản và kiên quyết bảo vệ vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước và toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh vớ các luận điệu thù địch đòi đa nguyên chính trị ở nước ta

  Trả lờiXóa
 14. Chúng nó chọc ngoáy đó thôi chứ chúng nó biết rằng dù thế nào thì chúng ta cũng đâu dễ dàng từ bỏ đi con đường sống còn của dân tộc ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chứ. Kệ chúng nó tha hồ chọc ngoáy như thế nào, chúng ta cứ vững tâm và tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 15. Những nước tư bản chưa bao giờ từ bỏ âm mưu và hoạt động nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ở nước ta. Cho nên chúng ta cần đấu tranh với chúng trên tất cả các mặt trận, đồng thời phát huy vao trò của Đảng và chế độ trong đời sống xã hội và lợi ích của dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 16. ó thể nói ngắn gọn rằng tại Việt Nam dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang phát triển nhanh và bền vững, do đó không cần thiết phải thực hiện đa đảng.Chưa kể Việt Nam nhận thấy thực hiện cơ chế đa nguyên tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, đặc biệt là sự phá vỡ ổn định chính trị do sự cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái, một thực tế mà nhiều nước trên thế giới đang phải gánh chịu.

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên đa đảng và chỉ đuy nhất một đảng cầm quyền và lãnh đạo là Đảng cộng sản Việt Nam.Thực tế đã chứng minh dưới sự lãnh dạo của Đảng cộng sản thì Việt Nam vô cùng phát triển, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đời sống nhân dân ngày càng ấm no đầy đủ...Sự sàng lọc khắc nghiệt của lịch sự cũng đã cho chúng ta thấy rằng Việt Nam không phù hợp đa đảng, đa nguyên...Cho nên bất kì ai, bất kì quốc gia nào nên ton trọng con đường mà Viet Nam đã lựa chọn không có quyền can thiệp. Các thế lực phản động cũng đang lợi dụng vấn đề này để chống phá hòng lật đô Chính quyền nhân dân

  Trả lờiXóa
 18. Séc là cái đĩ mất dạy nào trên trường quốc tế có tư cách gì mà dám mở mồm đòi Nhân dân Việt Nam phải theo ý nguyện của nó vậy.

  Trả lờiXóa
 19. Có thể nói ngắn gọn rằng tại Việt Nam dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang phát triển nhanh và bền vững, do đó không cần thiết phải thực hiện đa đảng.
  Chưa kể Việt Nam nhận thấy thực hiện cơ chế đa nguyên tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, đặc biệt là sự phá vỡ ổn định chính trị do sự cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái, một thực tế mà nhiều nước trên thế giới đang phải gánh chịu.Còn về vấn đề dân chủ, nhân quyền rõ ràng Việt Nam đang đảm bảo rất tốt thực hiện quyền con người. Với lại, dân chủ cũng không đồng nghĩa với đa nguyên,
  Séc có thể khuyến nghị Việt Nam thực hiện đa nguyên, đa đảng. Việt Nam cảm ơn mọi khuyến nghị nhưng rõ ràng cái gì hợp lý thì Việt Nam mới tiếp thu, đó âu là điều bình thường.

  Trả lờiXóa