DO ĐÂU ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG MẠNH TAY CHỐNG THAM NHŨNG?

17/05/2019
Tags:

3 nhận xét:

  1. Đúng là lời bình luận muôn thuở của đám con cháu lũ thất bại Vịt ngan cọng hành, không chống tham nhũng thì chúng ra sức chửi chế độ sâu mọt, chế độ tù túng, chế độ toàn kẻ tham nhũng, chống thì chúng bảo đấu đá phe cảnh, bảo vệ quyền lợi của đảng hơn là đất nước, khiếp chúng lo cho đất nước chúng đã bỏ đi quá nhỉ, giả tạo

    Trả lờiXóa
  2. một luận điệu vu khống Bác Trọng một bình luận hết sức thiếu nhận thức. Bác Trọng chống tham nhũng là bởi vì bản chất con người bác là một người yêu nước thương dân không muốn con dân mình phải chịu cảnh nhà nước suy thoái cai trị. Nhìn vào nhà Bác là biết phẩm chất của Bác như thế nào và mọi người dân Việt đều hiểu điều đó, còn bọn phản động có vu khống như thế nào đi nữa thì người dân cũng không bao giờ tin đâu

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam là cuộc đấu tranh cần thiết để thanh lọc bộ máy giúp đất nước thoát khỏi nạn tham nhũng. Cuộc đấu tranh này không dựa vào ý chí chủ quan của ai cả như Bác Trọng đã nói không có vùng cấm ,như vậy ta có thể thấy cuộc đấu tranh này không phải đấu đá nội bộ . Thực chất bọn phản động chỉ đưa ra luận điệu sai trái để vu khống Bác Trọng mà thôi

    Trả lờiXóa