DO ĐÂU ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG MẠNH TAY CHỐNG THAM NHŨNG?

17/05/2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. Đúng là lời bình luận muôn thuở của đám con cháu lũ thất bại Vịt ngan cọng hành, không chống tham nhũng thì chúng ra sức chửi chế độ sâu mọt, chế độ tù túng, chế độ toàn kẻ tham nhũng, chống thì chúng bảo đấu đá phe cảnh, bảo vệ quyền lợi của đảng hơn là đất nước, khiếp chúng lo cho đất nước chúng đã bỏ đi quá nhỉ, giả tạo

    Trả lờiXóa