XUYÊN TẠC CHUYỆN LÌ XÌ ĐẦU NĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYẾN PHÚ TRỌNG-GÁNH XIẾC HẾT TRÒ

13/02/2019
Tags:

1 nhận xét:

  1. Lũ này hết không dồn đến dại đây mà, à mà không phải dại mà là ngu đây mà, một là việc gì một vị Nguyên thủ Quốc gia lại đi diễn cái trò giả vờ lì xì đầu năm, chỉ lũ ngu mới nghĩ thế, hai là không có việc gì để mà bàn đành mang câu chuyện Cụ Tổng đi lì xì đầu năm để làm truyện phiếm vỉa hè, đấy là dại vì qua câu chuyện này chả ai ngu hơn lũ chúng để mà tin được, thế thì những việc khác chúng nói ai thèm nghe.

    Trả lờiXóa