THƯ GỬI TỔNG THỐNG TRUMP CỦA 100 NHÂN SĨ-TRÒ BỢ ĐÍT CÔNG KHAI

21/02/2019
Tags:

6 nhận xét:

 1. Đám dân chủ có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng nên trò trống gì đâu mà! Tính cách của Donal trump cũng như bối cảnh hiện tại thì chẳng ai cần nghe đám dân chủ này xuyên tạc. Tôi mong các bạn hiểu được bản chất của những tên dân chủ này để thấy được những gì bọn chúng gây ra có hậu quả như thế nào!!!

  Trả lờiXóa
 2. Để rồi xem lão Trump phản ứng như thế nào nếu như âm mưu của đám dân chủ chúng mày được trót lọt. Tôi dám cá một điều rằng không bao giờ hy sinh lợi ích quốc gia dân tộc Mỹ mà đi phục vụ cho âm mưu của chúng mày đâu! Từ xưa đến nay bản chất của lão ta là như vậy rồi. Đám dân chủ chúng mày có làm gì cũng không thay đổi được đâu!!!

  Trả lờiXóa
 3. Cái đám này nhiều đứa đâu có ngu mà chúng nó lại có cái suy nghĩ ấu trĩ vậy nhỉ? "Thoát Trung" ư? Đến ngay cả một thị trường rộng lớn như Mỹ, tiềm lực kinh tế mạnh như Mỹ mà còn phải kiệt quệ khi chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Đằng này mình lại là quốc gia nằm ngay cạnh, thoát thế đéo nào được hả chúng mày?

  Trả lờiXóa
 4. Đừng có hòng mà làm gì được nhé! Những gì đám dân chủ chúng mày xuyên tạc người dân đều đã rõ cả rồi, không cần phải phô trương làm gì cho mất công cả. Những gì mà người dân chúng tôi cần là đám dân chủ chúng mày thôi ngay những trò hề này lại ngay lập tức!!!

  Trả lờiXóa
 5. Đám dân chủ có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng nên trò trống gì đâu mà! Tính cách của Donal Trump cũng như bối cảnh hiện tại thì chẳng ai cần nghe đám dân chủ này xuyên tạc. Tôi mong các bạn hiểu được bản chất của những tên dân chủ này để thấy được những gì bọn chúng gây ra có hậu quả như thế nào!!!

  Trả lờiXóa
 6. Để rồi xem lão Trump phản ứng như thế nào nếu như âm mưu của đám dân chủ chúng mày được trót lọt. Tôi dám cá một điều rằng không bao giờ hy sinh lợi ích quốc gia dân tộc Mỹ mà đi phục vụ cho âm mưu của chúng mày đâu! Từ xưa đến nay bản chất của lão ta là như vậy rồi. Đám dân chủ chúng mày có làm gì cũng không thay đổi được đâu!!!

  Trả lờiXóa