TRỊNH XUÂN THANH ĐANG THỤ ÁN TÙ, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐI ĐỨC

08/11/2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Chẳng có một tổ chức nào có thể can thiệp vào việc thi hành án mà Trịnh Xuân Thanh đã và đang phải chấp hành!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xin nhắc lại đây là công việc nội bộ của người dân Việt Nam và chúng tôi có cách xử lý của chúng tôi. Các tổ chức nước ngoài không có quyền và nhiệm vụ gì ở đây cả!

    Trả lờiXóa
  3. Mọi việc vẫn đang diễn ra một cách bình thường và không có gì đáng phải bận tâm ở đây cả. Trịnh Xuân Thanh vẫn còn đang ở trong tù thi hành án, mọi người chớ vội bức xúc!

    Trả lờiXóa