LỬA CHÁY ĐẾN KHÁNH HÒA-PHÓ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ NHA TRANG BỊ KHỞI TỐ

28/11/2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đang diễn ra rất quyết liệt, không có vùng cấm, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực. Những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh này thời gian qua đã tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn những vấn đề bất cập, chưa ngăn chặn được triệt để vấn nạn này

    Trả lờiXóa