LỘ RÕ CHU HẢO CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI NƯỚC NGOÀI

22/11/2018
Tags:

10 nhận xét:

 1. Việc ông Chu Hảo có quan hệ mật thiết với nước ngoài là điều mà các cơ quan chức năng cũng như thanh tra đã quá rõ rồi. Quan trọng là từ trước đến nay Chu Hảo vẫn luôn dấu điều đó và vẫn giữ quan hệ với các tổ chức này. Việc các tổ chức này tốt thì không sao, đằng này những tổ chức này đều là những tổ chức thường xuyên can thiệp vào những công việc nội bộ của nước ta!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giáo sư Chu Hảo phải chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức từ năm 2005 đến 2018, đã xuất bản 29 cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Chúng ta cần nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, lịch sử và kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

   Xóa
 2. Việc kỉ luật ông Chu Hảo chẳng có gì cẩn phải thanh minh nữa nhở. Mọi vi phạm kỉ luật của ông ta đều chẳng có gì oan ức cả nhỉ. Mọi người cũng cần phải thấy rõ những hành vi vi phạm kỉ luật đó để thấy được việc kỉ luật một Đảng viên chẳng có gì oan ức cả. Chính vì thế thì những con người như thế này mới không đủ tư cách phục vụ trong đội ngũ Đảng ta!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vi phạm của ông Chu Hảo được kết luận là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

   Xóa
 3. Cả lũ không nhao nhao gào cho Hảo thì Hảo còn có cớ nói năng lấp lửng với người dân chưa biết bộ mặt phản động của mình. Nay một lũ 81 đứa ở tận trời rửa bát nào biết Hảo là ai nếu không là đồng bọn với chúng thì chúng đâu rỗi hơi mà gào cho Hảo; Như thế càng làm cho Hảo hết đường chối cãi, hết giá trị với người dân.Loại như Hảo Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phải kỷ luật ngay, luôn và hết để không còn phường phản động theo đuôi giặc trên đất nước này cho dân yên ổn làm ăn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể nói ông Chu Hảo vốn được xem là “lãnh tụ” đứng sau lưng các trí thức công khai đối đầu đòi thay đổi hệ thống chính trị cho dù ông này ít khi công khai phát ngôn cực đoan,chống đối do bản thân còn đang quản lý Hội Liên hiệp công nghệ khoa học và kỹ thuật và đương chức Giám đốc NXB Trí thức

   Xóa
 4. Một đảng viên cao cấp mà lại chống lại cương lĩnh, điều lệ Đảng thì rõ ràng ông ta không xứng đáng được có tên trong tổ chức đảng ấy. Bởi vậy, việc khai trừ đảng đối với ông Chu Hảo là cần thiết và nên làm. Thật thất vọng với cách hành xử và sự suy thoái ở một người đảng viên như ông Chu Hảo. Cuộc sống đúng là không ai có thể biết trước được điều gì

  Trả lờiXóa
 5. Điều lệ Đảng có quy định: “Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định”. Đối chiếu với các điều khoản khác, điều này hoàn toàn hợp lý; chẳng hạn với khoản 1 Điều 1 thì công dân Việt Nam “thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”, tức là việc vào Đảng là hoàn toàn tự nguyện, không có ai cưỡng ép, ra lệnh.

  Trả lờiXóa
 6. Hay so với khoản 1 Điều 4 về thủ tục kết nạp thì phải “có đơn tự nguyện xin vào Đảng”, tức là sự tự nguyện đó thể hiện bằng văn bản, khẳng định cá nhân muốn vào Đảng, hàm ý phục tùng các quy định của Đảng chứ không phải là “ghi danh”, “đề nghị”… Điều đó cho thấy tính nghiêm túc, chặt chẽ của một đảng chính trị, lại là đảng cầm quyền, không phải là một câu lạc bộ hay một hình thức tương tự.

  Trả lờiXóa
 7. Nguyên tắc xây dựng Đảng đã chỉ rõ: “Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng Cộng sản Việt Nam thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và kiên quyết khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm để làm tròn “sứ mệnh”, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên, đây là việc làm tất yếu.

  Trả lờiXóa