KHÚC CỦI TẤT THÀNH CANG

16/11/2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. Luận điệu Đảng Cộng sản Việt Nam không có đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả là luận điệu sai lầm, phản động. Cả về lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, tham nhũng gắn với cá nhân có quyền lực và tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ có nhà nước vì nó luôn gắn với nhà nước và quyền lực. Chỉ có cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, thoái hóa, biến chất, thiếu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân mới có thể tham nhũng, suy thoái. Và, nếu để tình trạng này phát triển thì rất khó chống tham nhũng hiệu quả.

    Trả lờiXóa